ELS ULLS DE LA CIUTAT


CONSULTA DE COMUNICATS


Consulta del comunicat amb referènciaEls possibles estats son:
 
PETICIÓ CIUTADANA:Inicial, Desestimada, Agrupada.
COMUNICATS AJUNTAMENT:Pendent, Pendent empresa, Programada, Gestionada, Gestionada empresa, Tancada.ALTA D'UN COMUNICAT

INCIDÈNCIA VIA PÚBLICA

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

CLASSIFICACIÓ DEL COMUNICAT

Element amb problemes*
 
Items*
 

MÉS DADES SOBRE EL COMUNICAT

Propietats Valors
   
     

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom * Primer cognom*
DNI/NIF/NIE* Segon cognom
Telèfon

LOCALITZACIÓ D'AQUESTA COMUNICACIÓ

Tipus de via*
 
Nom de via*
 
Número*
 
o Cruïlla amb

ADJUNTAR ARXIU

Arxiu    
Extensions permeses:jpg,jpeg,gif,pdf,doc,docx,xls,bmp,txt / Tamany màxim:3072 Kb.

OBSERVACIONS

(comentari de 300 caràcters com a màxim)

RESPOSTA PER PART DE L'AJUNTAMENT

AVÍS: Les notificacions només seran enviades via mail.

desitjo rebre resposta per correu electrònic*
Adreça electrònica:  


D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer ATENCIÓ CIUTADANA, propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir-vos informats sobre els serveis municipals que puguin ser d'interés. Amb la signatura d'aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant "Ref. Protecció de dades" o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat